Hva mener partiene?

Hva mener partiene?

Les hva de politiske partiene mener om samtykkelov. 

Syv av ti nasjonale politiske partier har lovet å støtte samtykkelov i sine partiprogram. I tiden fram mot Stortingsvalget 2021 blir det viktig å sette voldtekt på dagsorden slik at løftene blir til forpliktende vedtak under de kommende regjeringsforhandlinger. 

 

Scroll ned for mer informasjon om partienes standpunkt til samtykkelov.
 

Image
Oversikt som viser partienes standpunkt.

Partienes standpunkt til samtykkelov i partiprogram


FrP - verken voldtekt eller samtykkelov omtales i partiprogram vedtatt på landsmøte mai 2021

 

Høyre - samtykkelov ikke nevnt i partiprogram vedtatt på landsmøte i mai 2021

 

Senterpartiet - samtykkelov ikke nevnt i Stortingsprogram vedtatt på landsmøte i juni 2021

 

Partiet Sentrum - vedtatt i Stortingsvalgprogram på landsmøte mai 2021 

Partiet Sentrum har vedtatt i Stortingsvalgprogrammets kapittel 2.3. Fremme en god psykisk helse hele livet/vold og overgrep at partiet vil tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelser, slik at seksuell omgang uten samtykke er definert som voldtekt, gjennom en samtykkelov som gir kvinner og menn 17 som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig gir et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

 

Kristelig Folkeparti - vedtatt i partiprogram på landsmøte mai 2021

Kristelig Folkeparti fastslår i partiprogrammets Kapittel 18. Trygghet i hverdagen at partiet vil innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke. Partiet vedtok i tillegg en resolusjon fremmet av Kristelig Folkepartis Kvinner, Samtykke må snarest inn i lovgivningen, at lovarbeid kan igangsettes på med det samme, med bakgrunn i de nordiske erfaringer og evalueringer, uten å avvente den samlede gjennomgangen fra Straffelovutvalget innen utløpet av 2022.

 

Venstre - vedtatt i partiprogram på landsmøte i april 2021

Venstres landsmøte stadfester i partiprogrammets kapittel Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv? at partiet vil oppdatere dagens lovverk om seksuelle overgrep for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

 

Arbeiderpartiet -  vedtatt i partiprogram på landsmøte i april 2021

Arbeiderpartiets landsmøtet stadfester i partiprogrammets kapittel Justis og beredskap: Trygghet og nærhet at partiet vil bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.

 

MDG - vedtatt i arbeidsprogram på landsmøte i mars 2021

Under Del 15, Et trygt samfunn, stadfester MDG at partiet vil tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

 

SV- vedtatt i arbeidsprogram på partiets landsmøte i april 2021

Under kapittel Justispolitikk og samfunnssikkerhet/ Vold og voldtekt stadfester SV at partiet vil endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.

 

Rødt- vedtatt i arbeidsprogram på landsmøte  i mars 2021

Under kapittel om Kvinnefrigjøring stadfester Rødt at aprtiet vil skjerpe definisjonen av voldtekt til seksuell omgang som forutsetter oppriktig samtykke, og ikke basere definisjonen av voldtekt på at man aktivt må motsette seg handlingen.

 

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!