Disse er med

Vennegjeng står ute i solen.
Samtykkealliansen

Disse organisasjonene står sammen for en samtykkelov i Norge. 

Samtykkealliansen er et nettverk av frivillige organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt og straffbart.

Disse er med