Disse er med

Vennegjeng står ute i solen.
Samtykkealliansen

Disse organisasjonene står sammen for en samtykkelov i Norge. 

Samtykkealliansen er et nettverk av frivillige organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt og straffbart.

Disse er med
Disse er med blokk