Om oss

Tre kvinner smiler til hverandre. Blurry bilde pga sollyset.
Om oss

Samtykkealliansen er et nettverk av organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Samtykkealliansen er partipolitisk uavhengig, og inkluderer av den grunn verken politiske partier eller ungdomspartier. 

Alliansen er initiert av:

 

  • Amnesty International
  • DIXI Ressurssenter
  • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
  • Krisesentersekretariatet
  • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
  • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)
     

Kontakt oss her         Se hvem som er med her

 

Vi står sammen om en samtykkelov i Norge

 

Norges straffelov regner ikke sex uten frivillig samtykke som voldtekt. Voldtekt er definert som det å «skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd», eller ved å «ha seksuell omgang med en person som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen». Dersom overgriper ikke har brukt «vold» eller «truende atferd» for å oppnå den seksuelle omgangen, og ikke har utnyttet et skjevt maktforhold eller at offeret var i en svekket tilstand, vil omgangen falle utenfor voldtektsbestemmelsen.

 

Samtykkealliansen mener at retten til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse mangler nødvendig vern. Voldtektsbestemmelsen er for snever. Målet for alliansen er å påvirke flest mulig politiske partier til å gå inn for å innlemme et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen, slik at det blir politisk flertall for dette på Stortinget etter stortingsvalget 2021.

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!