For organisasjoner

Bilde av Oslo og operaen i solnedgang.
Bli med

Mener din organisasjon at norsk straffelov må endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten frivillig samtykke er voldtekt? Bli med i Samtykkealliansen - vi står sammen om en lov som fastslår at all sex skal være frivillig!

NB. Samtykkealliansen er partipolitisk uavhengig, og inkluderer av den grunn verken politiske partier eller ungdomspartier. 

Min organisasjon vil delta

Bli en del av Samtykkealliansen.


NB: Er du en privatperson som ønsker å stille deg bak kravet om en reell samtykkelov? Gå til vår aksjon her.

Disse er med