Hva skjer i Norge?

Hva skjer i Norge?

I oktober 2021 ble det klart at Norge skal få en samtykkelov. Hvordan blir prosessen med å få den på plass?

Dette skjer på Stortinget:

Seks av ni landsdekkende politiske partier vil ha samtykkelov.  

Les hva partiene mener om samtykkelov


 

Dette skal Regjeringen gjøre:

Regjeringen vil legge fram forslag til samtykkelov.  

Les mer om hvordan


 

Straffelovrådet:

Straffelovrådet skal i desember 2022 legge fram sin gjennomgang av Straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. På bakgrunn av denne skal Justis- og beredsskapsdepartementet utarbeide et konkret forslag til samtykkelov. 

Finn ut mer


 

Lovprosessen:

Hvordan blir lover vedtatt i Norge? 

Les om prosessen her

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!