Hva skjer i Norge?

Hva skjer i Norge?

I oktober 2021 ble det klart at Norge skal få en samtykkelov. Hvordan blir prosessen med å få den på plass?

Dette skjer på Stortinget:

Seks av ni landsdekkende politiske partier vil ha samtykkelov.  

Les hva partiene mener om samtykkelov


 

Dette skal Regjeringen gjøre:

Regjeringen vil legge fram forslag til samtykkelov.  

Les mer om hvordan


 

Straffelovrådet:

Straffelovrådet la i desember 2022 fra sin gjennomgang av Straffelovens kapittel om seksuallovbrudd i NOU 2022:21. Straffelovrådets gjennomgang er sendt nå på høring, og høringsfristen er satt til 13. april. Justis- og beredsskapsdepartementet skal deretter utarbeide et konkret lovforslag som skal legges fram for Stortinget. 

Arbeidsutvalget i Samtykkealliansen har vurdert Straffelovrådets forslag, og konkluderer at det ikke er en samtykkebasert voldtektsbestemmelse som blir foreslått.

Finn ut mer


 

Lovprosessen:

Hvordan blir lover vedtatt i Norge? 

Les om prosessen her

 

 

Europarådet med ny rapport til Norge 

I slutten av november 2022 fastslo et uavhengig ekspertorgan i Europarådet (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence - Grevio) i sin evalueringsrapport at Norge bryter Istanbulkonvensjonen. Europarådets ekspertutvalg slår fast at konsekvensen av dagens lovgivning er at ikke alle former for seksuell vold er kriminalisert i Norge. Nå må Norge oppfylle sine konvensjonsforpliktelser, og følge anbefalingene til Grevio om å få på plass en  samtykkebasert voldtektsbestemmelse snarest. 

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!