Samtykkealiansen

Illustrasjon av mange mennesker i lilla, blå og rosa farger.
Samtykkealliansen

Sammen om en lov som fastslår at all sex skal være frivillig.

Image
Kvinne holder en plakat med teksten "All sex skal være frivillig". Illustrasjon.

Norge trenger en lov som tydeliggjør hva en voldtekt er, og som plasserer ansvaret hos overgriper. 

 

Norges voldtektsbestemmelse er for snever, slik at vår rett til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse mangler nødvendig vern. 

 

Bli med 

 

Underskriftsaksjon: Vi trenger en reell samtykkelov!

Bli med og signer underskriftsaksjonen for en samtykkebasert voldtektslovgivning. Signaturene sendes til justisminister Emilie Enger Mehl. 
 

Signer aksjonen

Image
Kvinne ser bort fra kamera. Grønn bakgrunn.

Elsas historie


Elsa ble voldtatt i sin egen seng, etter å ha sagt nei flere ganger. Men ifølge norsk straffelov er det ikke nok å si nei.

 

Se filmen her

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!
Disse er med
Disse er med blokk