Personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger

Fem organisasjoner tok initiativ til alliansen “Ja til samtykkelov”, og er sammen ansvarlig for denne nettsiden. Amnesty International har ansvar for daglig drift av nettsiden, og herunder ansvar for håndtering av dine personopplysninger. Under ser du hvordan vi oppbevarer og håndterer personopplysningene.

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Personopplysningene brukes for å registrere din støtte til underskriftsaksjonen for en samtykkebasert voldtektslovgivning og til å gi deg relevant informasjon og oppdateringer knyttet til dette arbeidet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b som gjelder oppfylling av avtale.

 

LAGRING OG UTLEVERING

Signaturene i denne underskriftsaksjonen er koblet opp mot en tilsvarende aksjon med identiske krav på amnesty.no. Personopplysningene samlet fra denne nettsiden registreres i en signaturliste som er synlig for representanter for de xx antall organisasjonene som står bak initiativet. Signaturene overleveres justisministeren når aksjonen er avsluttet. Organisasjonene skal ikke ta ut informasjon fra signaturlisten eller føre signaturlisten over i egne databaser. Signaturlisten slettes når aksjonen er avsluttet, og senest innen utgangen av året 2021.

 

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du kan be om innsyn i det vi har registrert på deg, be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes. Kontakt xx mail / xx telefonnummer.

 

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN

Du kan be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

Dersom du har spørsmål om hvordan KAN håndterer personopplysningene dine kan du gjerne ta kontakt med:

xx navn

xx epost

xx telefon

Bli med her
Vi ønsker en samtykkelov!
Jeg vil ha en samtykkelov!