Regjeringen

Tilbake til oversikt

 

Dette vil regjeringen gjøre

Høsten 2021 ble det klart at den nye regjeringen utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for å få vedtatt en samtykkelov i Norge. I regjeringens politiske plattform, Hurdalsplattformen, fastslår regjeringen at de skal: "Greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er forbydd og definert som valdtekt, og leggje fram forslag om det".
 

Justisminister Emilie Enger Mehl har ved flere anledninger fastslått at regjeringen vil legge fram forslag til samtykkelov. Hun uttalte i Stortingets spørretime onsdag 2. februar 2022:
 

"Jeg synes det er veldig bra at vi har kommet dit at vi har en regjering som ønsker å innføre en samtykkelov. Det har vært et stort engasjement for dette i offentligheten de siste årene, og jeg tenker at det er riktig at vi gjør det også".