Aksjon: Samtykkelov nå

Fire kvinner smiler og poserer.
Samtykkelov nå!

Din signatur kan bidra til å endre loven! Skriv under på brevet som sendes til justisminister Monica Mæland. 

Fyll inn skjema:

Jeg krever at Norge innfører en samtykkelov! Les mer om aksjonen her.

Ved å signere denne aksjonen, stiller du deg bak disse kravene:
 

  • Norge må endre straffeloven, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke.

     
  • Loven må ta høyde for straffeskjerpende forhold, som for eksempel overgrep i et nært forhold mellom utsatt og overgriper, misbruk av maktposisjon eller utnyttelse av en sårbar person i tråd med internasjonale konvensjoner (Istanbulkonvensjons artikkel 46).